History of NADA Executive Committee

2032/6/10 - 2033/3/6

PRESIDENT
Mohan Gopal Khetan

VICE PRESIDENT
Umesh Chandra Jain
Ahindra Bickram Pandey

SECRETARY
Mahendra Bir Singh

JT. SECRETARY
Franki Singh

TREASURER
Shiva Kumar Agrawal

MEMBERS
Vijaya Gajananda Viadya
Hukam Chand Dugar
Prem Sundar Tuladhar
Raj Bhai Shrestha
Prahlad Roy Agrawal
Ishwar Prasad Goyal
Nag Rajan
Gauri Shankar More
Shiva Pratap Gupta

2033/3/6 – 2034/12/4

PRESIDENT
Mohan Gopal Khetan

VICE PRESIDENT
Umesh Chandra Jain
Prahlad Roy Agrawal

SECRETARY
Mahendra Bir Singh

JT. SECRETARY
Prem Sundar Tuladhar

TREASURER
Shyam Bihari Sarraf

MEMBERS
Vijaya Gajananda Viadya
Gauri Shankar More
Franki Singh
Shiva Kumar Agrawal
Malchand Dugar
Ishwar Prasad Goyal
Dabal Kaji Tuladhar
Deva Jyoti
Yagya Ratna Kansakar

2034/12/4 – 2037/4/3

PRESIDENT
Gauri Shankar More

VICE PRESIDENT
Umesh Chandra Jain
Franki Singh

SECRETARY
Mahendra Bir Singh

JT. SECRETARY
Prem Sundar Tuladhar

TREASURER
Dabal Kaji Tuladhar

TREASURER
Shiva Nath Agrawal

MEMBERS
Mani Harsha Jyoti
Shiva Kumar Agrawal
Shiva Pratap Gupta
Yagya Ratna Kansakar
Nag Rajan
Krishna Gopal Gupta

2037/4/3 – 2039/4/16

PRESIDENT
Roop Jyoti

VICE PRESIDENT
R. S. Chaudhari
Mahendra Bir Singh

SECRETARY
Prem Sundar Tuladhar

JT. SECRETARY
Yagya Ratna Kansakar

TREASURER
Dabal Kaji Tuladhar

MEMBERS
Umesh Chandra Jain
Franki Singh
Shiva Nath Agrawal
Gopi Ram Ghiraiya
Krishna Gopal Gupta
Shiva Pratap Gupta
Kiran Vaidya
Ghanashyam Ghiraiya
Udaya Shamsher Thapa
Ram Kumar Ghiraiya

2039/4/16 – 2041/4/13

PRESIDENT
Roop Jyoti

VICE PRESIDENT
R. S. Chaudhari
Mahendra Bir Singh

SECRETARY
Prem Sundar Tuladhar

TREASURER
Dabal Kaji Tuladhar

MEMBERS Yagya Ratna Kansakar
Udaya Shamsher Thapa
Krishna Gopal Gupta
Hari Kumar Rimal
Arun Kumar Agrawal
Jaya Singh Kothari

2041/4/13 – 2043/3/6

PRESIDENT
Divakara Bikram Rana

VICE PRESIDENT
Hari Kumar Rimal

GENERAL SECRETARY
Yagya Ratna Kansakar

TREASURER
Arun Kumar Agrawal

MEMBERS
Mahendra Bir Singh
Prem Sundar Tuladhar
Dabal Kaji Tuladhar
Krishna Gopal Gupta
Jaya Singh Kothari
Udaya Shamsher Thapa
Man Mohan Singh Sethi