History of NADA Executive Committee

2043/3/6 – 2046/2/20

PRESIDENT
Divakara Bikram Rana

VICE PRESIDENT
Udaya Shamsher Thapa

GENERAL SECRETARY
Yagya Ratna Kansakar

SECRETARY
Prem Sundar Tuladhar

TREASURER
Dabal Kaji Tuladhar

MEMBERS
Mahendra Bir Singh
Arun Kumar Agrawal
Hirendra Bahadur Amatya
Karnel Singh Chaudhari
Ram Kumar Ghiraiya
Bishnu Prasad Sharma

2046/2/20 – 2049/3/5

PRESIDENT
Udaya Shamsher Thapa

VICE PRESIDENT
Dabal Kaji Tuladhar

GENERAL SECRETARY
Yagya Ratna Kansakar

SECRETARY
Prem Sundar Tuladhar

TREASURER
Ram Kumar Ghiraiya

Jt. TREASURER
Satish Kumar More

MEMBERS
Hirendra Bahadur Amatya
Laxman Raj Joshi
Sri Niwas Bir Singh
Jai Singh Kothari
Manoj Kumar Sethia

AUTOMOBILE DEALERS' CLUB EXECUTIVES
SECRETARY
Mahendra Bir Singh

ASST. SECRETARY
Bidya Ratna Tuladhar

2049/3/5 – 2051/4/7

PRESIDENT
Padma Jyoti

IMM. PAST PRESIDENT
Udaya Shamsher Thapa

VICE PRESIDENT
Kiran Vaidya
Ashok Beriwal

GENERAL SECRETARY
Sri Niwas Bir Singh

SECRETARY
Bidya Ratna Tuladhar

TREASURER
Dabal Kaji Tuladhar

JT. TREASURE
Manoj Kumar Sethia

MEMBERS
Jai Singh Kothari
Laxmi Shankar Nepali
Bhawani Bhakta Joshi
Sunil Khetan
Annapurna Ratna Kansakar
Kishore Ghimire

2051/4/7 – 2053/4/25

PRESIDENT
Padma Jyoti

IMM. PAST PRESIDENT
Udaya Shamsher Thapa

1ST VICE PRESIDENT
Kiran Vaidya

2ND VICE PRESIDENT
Ashok Beriwal

GENERAL SECRETARY
Sri Niwas Bir Singh

SECRETARY
Annapurna Ratna Kansakar

TREASURER
Dabal Kaji Tuladhar

JT. TREASURE
Sunil Khetan

MEMBERS
Jai Singh Kothari
Bidya Ratna Tuladhar
Shesh Narayan Shrestha
Yagya Ratna Kansakar
Laxmi Shankar Nepali
Manoj Kumar Sethia
Ganesh Man Shrestha

2053/4/25 – 2055/5/19

PRESIDENT
Kiran Vaidya

IMM. PAST PRESIDENT
Padma Jyoti

1ST VICE PRESIDENT
Sri Niwas Bir Singh

2ND VICE PRESIDENT
Ashok Beriwal

GENERAL SECRETARY
Annapurna Ratna Kansakar

SECRETARY
Jai Singh Kothari

TREASURER
Sunil Khetan

JT. TREASURER
Shesh Narayan Shrestha

MEMBERS Laxmi Shankar Nepali
Manoj Kumar Sethia
Ganesh Man Shrestha
Gautam Sayami
Vijay Sagar Tuladhar
Bindu Ratna Tuladhar
Naveen Bir Singh

2055/5/19 – 2057/4/27

PRESIDENT
Sri Niwas Bir Singh

IMM. PAST PRESIDENT
Kiran Vaidya

1ST VICE PRESIDENT
Annapurna Ratna Kansakar

2ND VICE PRESIDENT
Suresh Kumar Shrestha

GENERAL SECRETARY
Jai Singh Kothari

SECRETARY
Naveen Bir Singh

TREASURER
Sunil Khetan

JT. TREASURER
Shesh Narayan Shrestha

MEMBERS
Vijay Sagar Tuladhar
Manoj Kumar Sethia
Bhairaja Shrestha
Gopal Ghimire
Bindu Ratna Tuladhar
Prem Bahadur Khadka