History of NADA Executive Committee

2057/4/27 – 2059/6/6

PRESIDENT
Lokmanya Golchha

IMM. PAST PRESIDENT
Sri Niwas Bir Singh

1ST VICE PRESIDENT
Rohini Thapaliya

2ND VICE PRESIDENT
Purushottam Niraula

GENERAL SECRETARY
Jai Singh Kothari

SECRETARY
Naveen Bir Singh

TREASURER
Bhairaja Shrestha

JT. TREASURER
Bindu Ratna Tuladhar

MEMBERS
Sunil Khetan
Moti Lal Dugar
Siddhartha SJB Rana
Ashok Kumar Upreti
Gyan Prasad Karmacharya
Cabinet Shrestha
Hira Lal Acharya

2059/6/6 – 2061/6/24

PRESIDENT
Rohini Thapaliya

IMM. PAST PRESIDENT
Lokmanya Golchha

1ST VICE PRESIDENT
Jai Singh Kothari

2ND VICE PRESIDENT
Udhav Karki

GENERAL SECRETARY
Ashok Kumar Upreti

SECRETARY
Cabinet Shrestha

TREASURER
Bhairaja Shrestha

JT. TREASURER
Gopal Ghimire

MEMBERS
Sunil Khetan
Moti Lal Dugar
Siddhartha SJB Rana
Gyan Prasad Karmacharya
Gagan Bir Singh
Vishnu Kumar Agrawal
Yagya Ratna Kansakar

2061/6/24 – 2063/5/23

PRESIDENT
Hikmat Bahadur Mali

IMM. PAST PRESIDENT
Rohini Thapaliya

VICE PRESIDENT
Cabinet Shrestha
Yagya Ratna Kansakar
Mahendra Acharya
Bindu Kumar Thapa

GENERAL SECRETARY
Sunil Khetan

SECRETARY
Gautam K. Shrestha

TREASURER
Manoj Sethia

JT. TREASURER
Hira Lal Acharya

EXCUTIVE MEMBERS
Bhairaja Shrestha
Moti Lal Dugar
Gagan Bir Singh
Annapurna Ratna Kansakar
Lok Harsa Shakya
Saurya Rana
Saurabh Jyoti
Shekhar Golchha
Suhrid Ghimire
Deepak Thapa
Nanda Kishore Shahi

2063/5/23 – 2065/8/13

PRESIDENT
Sunil Khetan

IMM. PAST PRESIDENT
Hikmat Bahadru Mali

VICE PRESIDENT
Yagya Ratna Kansakar
Saurya Rana
Mahendra Acharya
Tara Giri

GENERAL SECRETARY
Bhairaja Shrestha

SECRETARY
Deepak Thapa

TREASURE
Manoj Sethia

JR TREASURE
Hira Lal Acharya

EXCUTIVE MEMBERS
Moti Lal Dugar
Gautam K. Shrestha
Lok Harsa Shakya
Gagan Bir Singh
Saurabh Jyoti
Nanda Kishore Shahi
Dipak Kaji Tuladhar
Bindu Ratna Tuladhar
Purendra Lochan Subedi
Akash Golchha
Arun Kumar Agrawal
Cabinet Shrestha

2065/8/13 – 2067/9/8

PRESIDENT
Saurya Rana

IMM. PAST PRESIDENT
Sunil Khetan

VICE PRESIDENT
Bhairaja Shrestha
Saurabh Jyoti
Rajendra Kumar Bataju
Ram Prasad Kandel

GENERAL SECRETARY
Manoj Sethia

SECRETARY
Deepak Thapa

TREASURER
Hira Lal Acharya

JR. TREASURE
Dipak Kaji Tuladhar

EXCUTIVE MEMBERS
Nanda Kishore Shahi
Purendra Lochan Subedi
Shekhar Golchha
Bishnu Kumar Agrawal
Rabindra Man Shrestha
Gopi Krishna Neupane
Shambhu P. Subedi
Kailash Bhakta Rajbhandari
Kedar Lamichhane
Dev Kaji Shrestha
Dilip Adhikari

2067/9/8 – 2070/3/12

PRESIDENT
Saurabh Jyoti

IMM. PAST PRESIDENT
Saurya Rana

VICE PRESIDENT
Shekhar Golchha
Manoj Sethia
Damu Adhikari
Ram Prasad Kandel

GENERAL SECRETARY
Deepak Thapa

SECRETARY
Dev Kaji Shrestha

TREASURER
Krishna Prasad Dulal

JT. TREASURER
Shambhu P. Subedi

EXCUTIVE MEMBERS
Dipak Kaji Tuladhar
Anjan Shrestha
Shambhu Dahal
Gopi Krishna Neupane
Hira Lal Acharya
Nanda Kishore Shahi
Sanjay Kumar Khetan
Kishor Bade Shrestha
Kailash Bhakta Rajbhandari
Pius Kumar Jajodia
Suhrid Ghimire