Province 1 Chairman Mr. Subash Acharya 9852021669
Vice Chairman Mr. Manoj Bikram Shah 9851037414
Member Mr. Santosh Thapa 9852028533
Member Mr. Sanjay Shrestha 9825332333
Member Mr. Birendra Shah 9842058501
Member Mr. Kiran Bhattarai 9852024784
Member Mr. Sanyog Parajuli 9852048232
     
Janaki Province Chairman Mr. Tej Narayan Shah 9854020168
     
Bagmati Province Chairman Mr. Sudesh Kumar Shrestha 9855069432
     
Gandaki Province Chairman Mr. Mohan Babu Khadka 9856020317
     
Lumbini Province Chairman Mr. Ganesh Prasad Bhattarai 9857027692
     
Karnali Province Chairman Mr. Bhadra Bhandari 9858051859
     
Province 7 Chairman Mr. Puskar Ojha 9858420415